دیـتاویــز

مصورسازی اطلاعات، دیتاژورنالیسم، آمار و نمودار

دیـتاویــز

مصورسازی اطلاعات، دیتاژورنالیسم، آمار و نمودار

دیـتاویــز

دیتا ژورنالیسم:

Economist

Guardian

Thomson Reuters Blog

گالری اینفوگراف و دیتاویژوال:

Information Is Beautiful

Visualizing.org

Visual.ly

Dribbble - Infographic

Good Is | infographic

Flickr | Search: Infographic

BBC - iWonder

Cool Infographics

Daily Infographic

Visualising Data

DataPointed

InfoAmazonia

پیشنهاد بهتر:

به‌گوگل آلرت رفته و کلماتی از قبیل Infographic, Data vis و.. را زمان‌بندی کنید.